Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Als verkoper van producten maakt u afspraken met uw klanten die ten dele voor iedere bestelling verschillend zijn. Een groot deel van de afspraken die u wenst te maken, zullen echter steeds hetzelfde zijn. Voorbeelden daarvan zijn de gehanteerde betalingstermijnen, het eigendomsvoorbehoud en de garantie. Het is dan praktisch om voor die afspraken algemene voorwaarden te hanteren.

Hieronder kunt u een voorbeeld van algemene voorwaarden, inclusief toelichting, downloaden.