Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst is het belangrijk om rekening te houden met wettelijke regelingen waarvan niet of slechts gedeeltelijk ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken. Op het niet naleven van die wettelijke regelingen staat vaak een sanctie. Voorbeeld: wordt een proeftijd overeengekomen die langer is dan toegestaan, dan is geen proeftijd van toepassing.

Door bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst rekening te houden met de onmogelijkheden en mogelijkheden die de wet u als werkgever biedt, worden (onaangename) verrassingen voorkomen.

Hieronder kunt u een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, inclusief toelichting, downloaden.