Geheimhoudingsverklaring
Geheimhoudings
overeenkomst

Geheimhoudingsverklaring

Als bepaalde informatie met een andere partij moet worden gedeeld, en het voor u van belang is dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld, kunt u een geheimhoudingsovereenkomst (geheimhoudingsverklaring)  sluiten.

Hieronder kunt u een voorbeeld van een geheimhoudingsovereenkomst, inclusief toelichting, downloaden.