Ingebrekestelling
Ingebrekestelling

Ingebrekestelling

Zowel zakelijk als privé sluit u meerdere keren per dag een overeenkomst tot de koop van een product of dienst. Het kan dan gaan om de aanschaf van een kop koffie of een broodje maar ook om een grote inkooporder die uw onderneming plaatst.

Helaas gebeurt het af en toe dat een gekocht product of gekochte dienst niet, niet op tijd of niet volgens de afspraken aan u wordt geleverd. Voordat u dan tot juridische maatregelen kunt overgaan, is het –tenzij partijen afwijkende afspraken hebben gemaakt- in veel gevallen noodzakelijk om een ingebrekestelling te sturen. In die ingebrekestelling geeft u de leverancier een laatste mogelijkheid om binnen een redelijke termijn de afspraken alsnog na te komen.

Hieronder kunt u een voorbeeld van een ingebrekestelling, inclusief toelichting, downloaden.