Pandakte vorderingen
akte verpanding vorderingen

Pandakte vorderingen

Als u geld uitleent of bijvoorbeeld langdurig leverancierskrediet verstrekt aan uw afnemers dan kan het verstandig zijn om een zekerheidsrecht te bedingen, bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht op vorderingen (debiteuren). Het begrip ‘zekerheidsrecht’ klinkt soms echter mooier dan het in de praktijk uitwerkt. Veel bedrijven hebben immers al een pandrecht gegeven aan de bank die haar activiteiten financiert. U kunt dan wel een pandrecht vestigen maar u bent dan wel vaak tweede in rang na de bank. ‘Zekerheidsrecht’ is dan een relatief begrip.
Als u echter vrij zeker bent dat uw debiteur niet al een pandrecht op vorderingen heeft laten vestigen of als de omvang van de debiteurenportefeuille groter is dan de schuld aan de eerste pandhouder, dan is het vestigen van een pandrecht op vorderingen zeker aan te raden.

Hieronder kunt u een voorbeeld van een pandakte, inclusief toelichting, downloaden.

tip: de pandakte laat zich (ook) goed gebruiken in combinatie met de model-overeenkomst van geldlening die ook op gratismodel.nl wordt aangeboden.