veertiendagenbrief
veertiendagenbrief

veertiendagenbrief

Om als crediteur ten opzichte van een particuliere debiteur aanspraak te kunnen maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, is vereist dat een zogenoemde veertiendagenbrief wordt verzonden. Met behulp van die brief stelt u uw debiteur een laatste maal in de gelegenheid om een vordering binnen veertien dagen te betalen. Als uw debiteur niet tijdig betaalt, dan is het u toegestaan om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

LET OP: ook aan zakelijke debiteuren dient een veertiendagenbrief te worden verzonden, tenzij u in uw overeenkomst met die debiteur of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden iets anders heeft afgesproken.

Hieronder kunt u een model voor een veertiendagenbrief, inclusief toelichting, downloaden.