VOF-akte
VOF-akte

VOF-akte

Wanneer een vennootschap onder firma wordt opgericht, zullen de vennoten op voorhand goede afspraken willen maken over de samenwerking. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de inbreng van de vennoten (zoals geld, goederen, arbeid en/of goodwill) maar ook op de wijze waarop de vennoten gaan samenwerken en de wijze waarop de samenwerking mogelijk wordt beëindigd.

Hieronder kunt u een voorbeeld van een VOF-akte, inclusief toelichting, downloaden.